Podatki

 

Domačija-13

ZLATI D, d.o.o.
Vrbje 6
3310 Žalec
Matična številka: 5313406000
Datum vpisa v sodni register: 10.1.1990
ID za DDV: SI84152168

Informacije pri ga. Danici Šepec na številki: 041 610 091

Nahajamo se: